LAB UX Center

Käytettävyyslaboratoriossamme pääset matalalla kynnyksellä testaamaan asiakaspalvelutilanteiden ja sähköisten sovellusten kuten verkkokaupan, mobiiliapplikaatioiden tai fyysisten laitteiden toimivuutta ja käytettävyyttä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Käytettävyyslaboratoriomme mobiiliyksikkö mahdollistaa myös fyysisten tilojen ja kokonaisuuksien käytettävyyden sekä asiakasystävällisyyden arvioinnin. 

Mitä käyttökokemuksella (User Experience) tarkoitetaan?  

Käyttökokemuksella (UX) tarkoitetaan kokonaisvaltaista elämystä, joka syntyy asiakkaalle hänen käyttäessään tuotteita, palveluja ja tiloja. Käyttökokemus muodostuu käyttäjän havainnoista, tunteista ja ajatuksista palvelun käytön aikana ja sen jälkeen. Hyvä käyttökokemus on helppo, sujuva ja intuitiivinen tapahtuma, josta käyttäjälle jää positiivinen mielikuva.  

Käyttöliittymä (UI) osa käyttökokemusta. Hyvä käyttöliittymä opastaa käyttäjää ja auttaa häntä saavuttamaan haluamansa tiedon mahdollisimman tehokkaasti. Käyttöliittymän käyttökokemus muodostuu sekä itse käyttöliittymästä että sen teknisestä toteutuksesta. Käyttöliittymässä määritellään palvelun visuaalinen ulkoasu, jonka avulla käyttäjän toimintaa voidaan tukea ja ohjata.

Miksi käyttökokemuksen tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää?  

Käyttökokemuksen suunnittelussa korostuu tunne - miltä palvelun käyttäminen asiakkaastasi tuntuu ja miten palvelun käyttäminen on mahdollisimman luontevaa ja vaivatonta? Yhtenäinen käyttäjäkokemus ulottuu itse tuotteiden ja palvelujen ja sen laitteiden suunnittelusta esimerkiksi mainoksiin, yrityksessä työskentelevien henkilöiden roolitukseen ja toimintaan sekä aina ostotapahtumien jälkeiseen kotimatkaan asti. 

Käyttökokemuksen parantaminen tuo käyttäjille lisäarvoa ja parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Sujuva ja positiivinen käyttökokemus auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoista. Hyvä käyttökokemus lisää asiakasuskollisuutta ja vaikuttaa yrityksen imagoon positiivisesti. Käyttökokemussuunnittelu yhdistää tutkimuksen, strategisen suunnittelun ja palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun sekä ongelmanratkaisun.  

Kaikki edellämainitut vaikuttavat myös liikevaihdon kehitykseen.  

Palvelut 

LAB UX Centerissä on laaja osaaminen käytettävyyden tutkimisesta ja sen kehittämisestä. Käytettävyyslaboratoriomme tarjoaa ajantasaista testausteknologiaa, joka mahdollistaa muun muassa katseenseurannan, liikkeen tunnistamisen ja videoinnin, lämpökarttojen rakentamisen sekä verkkoliikenteen analysoinnin.  

Voimme testata esimerkiksi verkkokaupan, www-sivujen, sähköisten sovellusten, mobiilisovellusten, asiakaspalautejärjestelmien ja käyttöliittymien käytettävyyttä ja käyttökokemusta. Voimme myös tutkia tilojen ja prosessien käyttäjäpolkuja käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi voimme tarkastella yrityksen palveluissaan käyttämää kieltä ja miten se ottaa huomioon halutun kohderyhmän.

Käytettävyyden ja käyttökokemuksen testaajina toimivat LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat, palvelumuotoilun ammattilaiset sekä opiskelijaryhmät. Lisäksi voimme etsiä lisää juuri teidän yrityksenne tarpeeseen sopivia toimijoita myös laajasta yhteistyöverkostostamme.  

Testitulosten analysoinnin perusteella rakennamme yrityksellenne palveluiden kehittämissuunnitelman osana vuoden 2022 alussa käynnistyvää LAB UX Centerin palveluiden pilotointia Etelä-Karjalaisille pk-yrityksille. Hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.